suanmokkh_bkk
อวดฉลาด
ธรรมะ - สวนโมกข - สมเด -
suanmokkh_bkk : #สมเด็จพระญาณสังวร #ธรรมะ #สวนโมกข์กรุงเทพ
kam_chl - niloboon - xffxr - kobkerokero31 -
instagram
suanmokkh_bkk
ถ้าเราทำกรรมไม่ดี ได้รับผลไม่ดี ผู้ที่รักเรา และ ผู้ที่เรารักก็จะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยอย่างไม่ยุติธรรม เพราะมิได้เป็นผู้ทำกรรมไม่ดีด้วย แต่พลอยได้รับผลไม่ดีเพราะความผูกพัน ฉะนั้น จะทำความไม่ดีใด ๆ ก็น่าจะนึกถึงบรรดาผู้ที่มีความผูกพันกับเราบ้าง อาจจะช่วยให้เข้มแข็งขึ้น ในการหลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดี สมเด็จพระญาณสังวร
ธรรมะ - สวนโมกข - สมเด -
suanmokkh_bkk : #สมเด็จพระญาณสังวร #ธรรมะ #สวนโมกข์กรุงเทพ
miwher : @iamjejeh
iamjejeh : @miwher
jee2510 : สาธุค่ะ🙏🙏🙏
_gigz_ : สาธุค่ะ 🙏
pitt_rattanapian : @ponn_pinkmeiling becoz of you..😚
mhuay_mhuay - namphungdk - onion_na - philin24 -
instagram
unblock_b
#คำคม #ไทยคำคม #คำสอน #ธรรมะ #dhamma #ธรรมทาน #Bangkok #Thailand #thaiig #igth #bkk #kumkom #love #tagsforlike #xd #photooftheday #me #instamoon#cute#iphoneasia#summer #unblock_b
cute - ธรรมทาน - iphoneasia - love - summer - igth - unblock_b - คำคม - bkk - bangkok - me - xd - tagsforlike - thailand - dhamma - ธรรมะ - คำสอน - ไทยคำคม - instamoon - thaiig - kumkom - photooftheday -
kob_uthairangsri - thailand_ig - oum_goodluck - minockio -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
brabrabuy - walailuk_chantasorn - tong_skchaiwan_in_th - ploylmono -
instagram
mmickeyss
ถึงท้องฟ้าจะที่เดิม...แต่แตกต่างกันทุกวัน .... #nofilter #kohtao #sea #sunset #alone #amazingthailand #Thailand #beach #island #travel #sky #beautiful #ธรรมะ #ธรรมชาติ
beautiful - ธรรมะ - amazingthailand - island - travel - kohtao - ธรรมชาต - sunset - sea - alone - thailand - nofilter - beach - sky -
gulzarmanzar : Nice shot
marcelonodera : Wow! Beautiful !
mmickeyss : @gulzarmanzar @marcelonodera thank you 📷📷📷
smridhi_156 - majadsr - gulzarmanzar - seabird66 -
instagram
mr_enilio
#life #karma #love #mind #quotes #ธรรมทาน #learn #ใจ #merit #dhammatan #ธรรม #thailand #thai #dhamma #ธรรมะ #ไทย #คำสอน #live #positive #กรรม #think #better #friends #calm #buddha #happiness #truth #buddhism #wisdom #fun
ธรรมทาน - ใจ - love - mind - life - merit - wisdom - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - friends - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - better - buddhism - buddha - calm - truth - learn - fun - happiness - think - karma -
catemichaela - thomzphil - ishiibasco - xmrcudii -
instagram
dhammaannouncer
" อานิสงส์ของการมีจิตเมตตาอยู่เนืองๆ " พระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๑๗ เมตตสูตร [๙๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ฯ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้วโดยเอื้อเฟื้อ เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นที่ตั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไว้โดยรอบ ปรารภด้วยดี พึงหวังได้อานิสงส์ ๘ ประการ ๘ ประการเป็นไฉน คือ หลับก็เป็นสุข ๑ ตื่นก็เป็นสุข ๑ ไม่ฝันเห็นสิ่งลามก ๑ เป็นที่รักของมนุษย์ ๑ เป็นที่รักของอมนุษย์ ๑ เทวดาย่อมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาตราไม่กล้ำกลายผู้นั้น ๑ เมื่อแทงตลอดคุณธรรมที่สูงขึ้นไปยังไม่ได้ ย่อมไปบังเกิดในพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้วโดยเอื้อเฟื้อ เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นที่ตั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไว้โดยรอบ ปรารภด้วยดี พึงหวังได้อานิสงส์ ๘ ประการนี้ ฯ ก็ผู้ใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได้ สังโยชน์ของผู้นั้น ผู้เห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส ย่อมเบาบาง หากว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์แม้สักตัวเดียว เจริญเมตตาจิตอยู่ เพราะเจริญเมตตาจิตนั้น ย่อมเป็นกุศล เขามีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ประเสริฐ กระทำบุญมาก พระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นกับฤาษี ชำนะแผ่นดินอันประกอบด้วยหมู่สัตว์ เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหล่าใด คือ สัสสเมธ ความทรงพระปรีชาในการบำรุงพืชพันธ์ ธัญญาหาร ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาในการเกลี้ยกล่อมประชาชน สัมมาปาสะ มีพระอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องน้ำใจประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเป็นที่ดูดดื่มน้ำใจคน ซึ่งมีผลคือทำให้นครไม่ต้องมีลิ่มกลอน มหายัญเหล่านั้นทั้งหมด ยังไม่เทียบเท่าส่วนที่ ๑๖ แห่งเมตตาจิตที่บุคคลเจริญดีแล้ว ดุจกลุ่มดวงดาวทั้งหมด ไม่เทียบเท่าแสงจันทร์ ฉะนั้น ผู้ใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ ไม่ฆ่า (สัตว์) เอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ ผู้นั้น ย่อมไม่มีเวรกับใครๆ
สาว - ชอบ - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dhammaannouncer : ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.facebook.com/Dhammaannouncer #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย
fafyfeel - jeebnaka - walailuk_chantasorn - byworaphann -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
am_oopzz - p_pup_mlv - takaten - phoeboliny -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
mamamalee - sandranongratpoppy - zlichiizxoxo - phoeboliny -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
first_phaka - sandranongratpoppy - tarnz_n - charn_tan -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
am_oopzz - minkich19 - charn_tan - hwayvy -
instagram
tamdeenet
#เมตตา
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - เมตตา - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - think - better - live - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
tamdeenet : 💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth
phoeboliny - walailuk_chantasorn - eye_ntm - sandranongratpoppy -
instagram
tamdeenet
#clubfriday
ธรรมทาน - clubfriday - learn - mind - life - merit - quotes - ใจ - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - ธรรม - positive - กรรม - think - better - live - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
tamdeenet : 💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth
shophida - ptam_catoon - raquelpartyrockss - doud81 -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
walailuk_chantasorn : think the positive it is possible, make it happen, just do it, never never give up(*^__^*) …
paloaloha - pingpongziiz - walailuk_chantasorn - kai_muffi -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
tamdeenet - rh_rachan - walailuk_chantasorn - phornchanid -
instagram
sakolandkae
......🌟🌟🌟...... ......🌟🌟🌟...... .....🙏"การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข"🙏..... .....🌟🌟🌟..... ......"แม่" เล่า "กล่าวสอน" แต่ก่อนยากจน "ตักข้าวปนเกลือ" จบขึ้นเหนือหัว "ใส่บาตรพระ" หน้าบ้านทุกวัน...... ......"ข้าวเหลือก้นขัน" แม่เหวี่ยง "หว่านทาน" ฝูงนกกา "สุขสำราญ" ลิ้มรสอาหาร เป็นการ "ให้ทาน" แก่สัตว์ ที่ได้ "อุบัติมา" ร่วมกัน...... .....🌟🌟🌟..... ....."ชีวิตพ่อแม่ที่ลำบาก"..... ......"ทั้งยากทั้งจน" ลูกหลากมากล้น "หกคน" ที่เลี้ยงดู คนโตอ้อนจะกินข้าว คนกลางจะกินคาว คนเล็กจะกินหวาน "อนาถสุด" แสนสงสาร หันหา "น้ำตาไหล"...... .....🌟🌟🌟..... ....."พ่อแม่สอนสั่ง...จง"..... ......"สั่งสมบุญ" เพื่อเป็นทุน "หนุนนำ" ภายหน้า สุขสราญเลิศล้ำ "บุญตามสนอง" ขอยกเป็น "อุทาหรณ์" สอนใจขึ้นกล่าว เป็นเรื่องเป็นราว บอกกล่าว "การสั่งสมบุญ"..... .....🌟🌟🌟..... ......วันนี้ "หญิงชายชรา" อายุแปดสิบ! ทั้งสองยกหยิบ "ขันข้าว" ขึ้นเหนือหัว "สิบนิ้วประณมไหว้" ดุจดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว แด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จิตใจจำนงค์ มุ่งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้ถึงเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้ถึงพระศรีอาริย์ ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้น เทอญ....สาธุ สาธุ สาธุ.."อนุโมทามิ".... .....🌟🌟🌟..... .....{พ่อแม่ใส่บาตรพระเป็นกิจวัตรประจำวัน}.... .....🌟🌟🌟..... .....🙏สวัสดีมีสุข สดใส กายใจร่มเย็น ตลอดปีตลอดไป ทุกคนทุกท่าน เทอญ...สาธุ🙏..... ......🌟🌟🌟...... ......🙏🙏 #พระ #ธรรมะ #กสปฤาษี #ใส #สกล #sakolandkae #thailand #21/04/57 @10:30 น.
ธรรมะ - ใส - 21 - sakolandkae - กสปฤาษ - พระ - thailand - สกล -
peyjung_style : 🙏🙏🙏✨😊
lekjamaree : มีความสุขและสมหวังในทุกสิ่งที่หวังทุกประการค่ะคุณสกล สวัสดีวันจันทร์ค่ะ
saku_law : สาธุค่ะ🙏🙏🙏
tai_krisda : @sakolandkae 😊😊🙏🙏🙏
n_u_t_j_u_n_g : ส า ธุ ค รั บ....
a_was7708 : สาธุค่ะ
keawyyy : 🙏
mirrorlake_ns : สาธุค่ะ 🙏🙏🙏💐
suyada1972 - iamlada_nil - keawyyy - nootaona -
instagram
khunnathamma
การทำบุญ ตักบาตร จะช่วยให้จิตใจผ่องใสและมีความสุข #khunnathamma #dhamma #dhammatan #ธรรมะ #ความดี #คนดี #goodness #goodstory #tagsforlikes #pics #photooftheday #motto #moralcenter #buddha #bkk
ธรรมะ - คนด - moralcenter - pics - tagsforlikes - khunnathamma - buddha - photooftheday - goodness - dhammatan - ความด - motto - bkk - dhamma - goodstory -
walailuk_chantasorn - sosi_sk - nakzx - dindanai -
instagram
suanmokkh_bkk
ความหมายตามบาลี ของคำว่าสังเวช
ธรรมะ - พระพรหมค - สวนโมกข -
suanmokkh_bkk : #พระพรหมคุณาภรณ์ #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ
thipthana_naka : 🙏🙏🙏
miznopcha_noq : 🙏🙏🙏
october_breezer - sarawareesamar - jchaang - mei_mei_p -
instagram
dham_sornjai
"อิทธิบาท4" #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมสอนใจ
ธรรมะ - ธรรมสอนใจ - ธรรมทาน -
wichi_aeh - baitoeybaity - vml20nimmmm - fourraksa -
instagram
pookiezuu
กู๊ดไนท์คร๊าบบบบ #ขอบคุณหลักคำสอนดีดี #หลักธรรมดีดี #ธรรมะ #Goodnight #dhammatan #dhamma #dhammathailand #pookiestory
ธรรมะ - หล - dhammathailand - dhammaintrend - ขอบค - goodnight - pookiestory - dhammatan - dhamma -
pookiezuu : #dhammaintrend
pookiezuu - numaymaewadee - lovenabnnb - dollychelsea -
instagram
suanmokkh_bkk
ความสุก หรือ สุข
ธรรมะ - สวนโมกข - -
suanmokkh_bkk : #พุทธทาสภิกขุ #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ
suanmokkh_bkk : ถ้าชอบร้อนก็ไปเล่นกับกิเลสก็ได้ของร้อนมา ความร้อนของกิเลสต้องซื้อหาด้วยสตางค์ ด้วยต้องไปซื้อเหยื่อของกิเลสมาให้กิเลสมันกิน เราก็ได้สนุกสนานอะไรต่ออะไรทางเนื้อทางหนังก็ต้องเสียสตางค์ไป เรียกว่า "ความสุก" ก็ ก.สะกด สุก ก.สะกดนั่นมันร้อน สุข ข.สะกดมันจึงจะเย็น เราไปซื้อเหยื่อของกิเลสมากิน มาใช้ มาปรุง ก็ได้ร้อนมา เนี่ยความสุกร้อนต้องซื้อด้วยสตางค์ ความสุขเย็นระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ได้สุขเย็น ข.สะกด สุขจริงสุขแท้ พุทธทาสภิกขุ
golf_powerbank : 🙏
jee2510 : สาธุค่ะ🙏🙏🙏
thipthana_naka : สาธุคะ
mayjaijing - boycck - r_p04 - somchai_tee074 -
instagram
dham_sornjai
#ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมสอนใจ
ธรรมะ - ธรรมสอนใจ - ธรรมทาน -
mook_madam - littleaie - vml20nimmmm - wichi_aeh -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dham_sornjai - l_socuteshop - coolprice_up2 - walailuk_chantasorn -
instagram
dhammaannouncer
" ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก " พระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๓ [๒๗] ... ดูกรอตุละ การนินทาหรือการสรรเสริญนี้มีมาแต่โบราณ มิใช่มีเพียงวันนี้ คนย่อมนินทาแม้ผู้นั่งนิ่ง แม้ผู้พูดมาก แม้พูดพอประมาณ ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก บุรุษผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียว หรือถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่มี แล้วจักไม่มี และไม่มีในบัดนี้ ถ้าว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้วทุกวัน ย่อมสรรเสริญบุคคลใด ผู้มีความประพฤติไม่ขาดเป็นนักปราชญ์ ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล ใครย่อมควรเพื่อจะนินทาบุคคลนั้นผู้เหมือนดังแท่งแห่งทองชมพูนุช แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้น แม้พรหมก็สรรเสริญบุคคลนั้น ภิกษุพึงรักษาความกำเริบทางกายพึงเป็นผู้สำรวมด้วยกาย ละกายทุจริตแล้ว พึงประพฤติสุจริตด้วยกาย พึงรักษาความกำเริบทางวาจา พึงเป็นผู้สำรวมด้วยวาจา ละวจีทุจริตแล้ว พึงประพฤติสุจริตด้วยวาจา พึงรักษาความกำเริบทางใจ พึงเป็นผู้สำรวมด้วยใจ ละมโนทุจริตแล้ว พึงประพฤติสุจริตด้วยใจ นักปราชญ์ทั้งหลาย สำรวมแล้วด้วยกาย สำรวมแล้วด้วยวาจา สำรวมแล้วด้วยใจ ท่านเหล่านั้นแล สำรวมเรียบร้อยแล้ว ฯ
สาว - ชอบ - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dhammaannouncer : ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.facebook.com/Dhammaannouncer #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย
pingpongziiz - dear_dearest - sweetiepawornwan - woranopbodin -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dham_sornjai - jeab_b_d - pingpongziiz - l_socuteshop -
instagram
buddhawajana_institute
ประชาสัมพันธ์ ข่าว BBW : 9 เมษายน 2557 - ขอเชิญชวนพุทธวจนสถาบันทั่วโลก “ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาอันหยั่งลงมั่น ในคำสอนขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กระทำตนเป็นหนึ่งใน “รัตนะ 5” (บุคคลผู้เป็นเหมือนแก้ว 5 ประการ หาได้ยากในโลก) ให้ชาวพุทธได้รับรู้เป็นการทั่วไป ไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบต่อกันไป อันเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรม (ผู้สำรองที่นั่ง 5,000 คนแรก และอยู่ร่วมจนจบงาน จะได้รับหนังสือพุทธวจนปิฎก[เล่มที่ 11] 1 เล่ม)
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
buddhawajana_institute : โดยจะจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. BB World on Stage แสดงความเป็นมาของหลักฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้า การเปิดตัวพุทธวจนปิฎกครั้งแรกของโลก ร่วมกันสาธยายธรรม เจริญอานาปานสติ และการแสดงธรรมพุทธวจนบรรยาย “รักและศรัทธาตถาคตสู่วิมุตติ” โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล โดยสำรองที่นั่งได้ที่ bbworld.seat@gmail.com หรือ โทร: คุณฉัตรฤดี 089-920 8017, คุณประพันธ์ 081-551 1255, คุณกาญจนา 081-443 6029, คุณเฉลิมพงษ์ 085-489 1012
buddhawajana_institute : 2. BB World Expo ร่วมสนับสนุนจัดแสดงสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนำพุทธวจนเข้าไปเป็นส่วนของสินค้านั้นๆ โดยแจ้งความจำนงได้ที่ bbworld.booth@gmail.com หรือ โทร: คุณจิตรลดา 094-419 8680 3. BB World Gallery ร่วมจัดแสดงนิทัศการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธวจน ของพุทธวจนสถาบันต่างๆทั่วโลก โดยแจ้งความจำนงได้ที่ bbworld.exhibition@gmail.com หรือ โทร: คุณจันทร์จิรา 081-844 5592 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนตามกำลัง เพื่อการจัดงานสามารถบริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี) ชื่อบัญชี มูลนิธิ พุทธโฆษณ์ เลขที่บัญชี 318 249608 6 รายได้ทั้งหมดหลังจากใช้เพื่อการดำเนินงานแล้ว มอบให้องค์กรการกุศลเพื่อเผยแผ่พุทธวจนต่อไป วัน เวลาและสถานที่จัดงาน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 19.00 น. ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
buddhawajana_institute : พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
rh_rachan - anieladevil - ploylmono - fear_suda -
instagram
unblock_b
#คำคม #ไทยคำคม #คำสอน #ธรรมะ #dhamma #ธรรมทาน #Bangkok #Thailand #thaiig #igth #bkk #kumkom #love #tagsforlike #xd #photooftheday #me #instamoon#cute#iphoneasia#summer #unblock_b
cute - ธรรมทาน - iphoneasia - love - summer - igth - unblock_b - คำคม - bkk - bangkok - me - xd - tagsforlike - thailand - dhamma - ธรรมะ - คำสอน - ไทยคำคม - instamoon - thaiig - kumkom - photooftheday -
por_oporr - ezmoney4u - linkinpodus62 - withanekodk77 -
instagram
poypeppo
แม้นเขาสูง โดนทะเลกัดเซาะ ยังร่อนได้ นับอะไรกับใจคน ที่มีปัญหามากมาย จะไม่เอนเอียงบ้าง #ธรรมะ ธรรมชาติ
ธรรมะ -
ma_poom : เพ้อ!!
tuukim - pongsun_pom - keawmalun - oneen03 -
instagram
dhammaintrend
เผื่อใจไว้บ้าง หากทำอะไร ลงทุนลงแรงไปเต็มที่แล้วไม่ได้ผล ให้เข้าใจว่าบางที "อาจไม่ใช่ทางของเรา" #dhamma #ธรรมะ #อย่าท้อ #วาง
ธรรมะ - วาง - dhamma - อย -
karnchu_ning - kesorn_tarn - huabossa - up2me_____ -
instagram
_paepae_
สาธุ #อรุณสวัสดิ์ #ธรรมะ #สวัสดี
ธรรมะ - สว - อร -
beyondwhite -
instagram
dham_sornjai
"จิต" #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมสอนใจ #คำคม #คำสอน #ข้อคิด
ธรรมะ - ธรรมทาน - - คำสอน - ธรรมสอนใจ - คำคม -
wichi_aeh : แล้วต้องทำไงอ่ะ
dham_sornjai : สติ สมาธิ ปัญญา คอยเป็นพี่เลี้ยงให้จิตจ้า..
wichi_aeh : 😌😌😌😌
wichi_aeh - n_joyn_joy - tava_buncha - berthberth -
instagram
suanmokkh_bkk
เคล็ดลับ
ธรรมะ - สวนโมกข - -
indyin38gmailcom : @eszoza_af9 @porunnop
lingtoyou : สาธุ🙏🙏🙏
miznopcha_noq : 🙏🙏🙏
ladiiz_duan : 🙏🙏🙏🙏
nok_bigbird : สาธุค่ะ _/\_
kilooctobereco : Sathu
imzhe : 👍👍🙏🙏
jee2510 : สาธุค่ะ
r_p04 - vccoccv - jchaang - sarawareesamar -
instagram
mrmessenger
อันรูปธรรมนามธรรมนั้น แสดงความไม่เที่ยงของตัวเองอยู่ทุกขณะ -- สมเด็จพระญาณสังวร #instadham #buddha #dhamma #คติธรรม #ธรรมะ
ธรรมะ - คต - buddha - dhamma - instadham -
jenniejane - rapbitzh - my_numnim - dharmastill -
instagram
Statigram feedback